گفتگو | سامانه دستیار مجازی دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

دسته: گفتگو

۰

گفتگو با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد ۰۲

+ لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایید. کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرده اید؟ سلام ، آذین رستمی هستم . رتبه ۵۴ نانو مواد و...

۰

گفتگو با نفرات کنکور کارشناسی ارشد ۰۱

+ لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایید. درصدهای خود در دروس مختلف کنکور و رتبه خود را بیان کنید؟ کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرده...

۰

گفتگو با نفرات برتر کنکور کارشناسی ۰۲

+ خودتان رو بطور کامل معرفی کنید . بیتا دارابیان. متولد سال ۷۲٫ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال) دانشگاه تربیت مدرس + چه رشته و دانشگاهی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید ؟...

۰

گفتگو با نفرات برتر کنکور کارشناسی ۰۱

+ چه رشته و دانشگاهی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید ؟ مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر + هدفتون از انتخاب این رشته و دانشگاه چه بود ؟ دنبال کردن علاقه و لذت...