کنکور کارشناسی ارشد | سامانه دستیار مجازی دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

دسته: کنکور کارشناسی ارشد

۰

گفتگو با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد ۰۲

+ لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایید. کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرده اید؟ سلام ، آذین رستمی هستم . رتبه ۵۴ نانو مواد و...

۰

گفتگو با نفرات کنکور کارشناسی ارشد ۰۱

+ لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایید. درصدهای خود در دروس مختلف کنکور و رتبه خود را بیان کنید؟ کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرده...