لیست دانشگاه های مهندسی پزشکی ایران|دوره کارشناسی

لیست دانشگاه های مهندسی پزشکی ایران|دوره کارشناسی

لیست دانشگاه های مهندسی پزشکی ایران

لیست دانشگاه های مهندسی پزشکی ایران

در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۸ بروز شد.

این مقاله بیشتر به داوطلبان کنکور سراسری کمک می کند که دوست دارند در رشته مهندسی پزشکی تحصیل کنند . طبق بررسی هایی که بین دفترچه آزمون سراسری سال ۹۳ و ۹۴ انجام دادیم به نکات جالبی دست پیدا کردیم؛ برای مثال اضافه شدن ۵ دانشگاه سراسری ، اضافه شدن ۱۵ دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی و تغییر گرایش های دانشگاه های پیام نور است . در مورد دانشگاه آزاد نمیتوان صحبت کرد چون هنوز لیست دانشگاه های این رشته در سال ۹۴ منتشر نشده است . در زیر لیستی از دانشگاه های ایران (سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور) آورده شده است:

لیست دانشگاه های سراسری :

۱- دانشگاه صنعتی شریف_تهران

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده:مهندسی برق

توضیحات: این رشته در این دانشگاه جزوه مهندسی برق محسوب می شود و در دفترچه انتخاب رشته در توضیحات قسمت مهندسی برق قرار دارد.

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف

۲- دانشگاه صنعتی امیرکبیر_تهران

گرایش: بیوالکتریک،بیومکانیک،بیومتریال

دانشکده : مهندسی پزشکی

توضیحات : بهترین و بزرگترین اساتید این رشته عضو هیئت علمی دانشکده می باشند.

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

۳- دانشگاه اصفهان_اصفهان

گرایش: بیوالکتریک،بیومکانیک

دانشکده : فنی مهندسی

توضیحات:_______

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

۴- دانشگاه صنعتی همدان_همدان

گرایش: بیوالکتریک

دانشکده : اطلاعی در دسترس نیست.

توضیحات:_______

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

۵- دانشگاه صنعتی سهند تبریز_تبریز

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :مهندسی برق

توضیحات :______

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند

۶- دانشگاه شاهد_تهران

گرایش : بالینی

دانشکده : فنی مهندسی

توضیحات :______

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

۷- دانشگاه شاهرود_شاهرود

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده : مهندسی برق

توضیحات : تا زمان نگارش این مطلب توضیحاتی در سایت دانشگاه وجود ندارد ولی اسم این دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ آورده شده است .

۸- دانشگاه سیستان بلوچستان_سیستان بلوچستان

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده : _____

توضیحات : مخصوص داوطلبان بومی . برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ مراجعه کنید.

۹- دانشگاه کرمانشاه_کرمانشاه

گرایش : بیومکانیک

دانشکده : ______

توضیحات : مخصوص داوطلبان بومی . برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ مراجعه کنید.

۱۰- دانشگاه کهگیلویه و بویر احمد_کهگیلویه و بویر احمد

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده : ______

توضیحات : مخصوص داوطلبان بومی . برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ مراجعه کنید.

۱۱- دانشگاه لرستان_لرستان

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده : _____

توضیحات : مخصوص داوطلبان بومی . برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ مراجعه کنید.

لیست دانشگاه و موسسه های غیرانتفاعی:

۱- موسسه غیرانتفاعی سجاد_مشهد

گرایش: بیوالکتریک،بیومتریال

توضیحات:______

دانشگاه سجاد

دانشگاه سجاد

۲- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان_اصفهان

گرایش: بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه شیخ بهایی

موسسه شیخ بهایی

۳- دانشگاه امام رضا(ع)_مشهد

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

دانشگاه امام رضا(ع)

دانشگاه امام رضا(ع)

۴- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش_قم

گرایش : بیوالکتریک،بیومکانیک،بیومتریال

توضیحات:______

موسسه شهاب دانش

موسسه شهاب دانش

۵- موسسه غیرانتفاعی سراج_تبریز

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه سراج

موسسه سراج

۶- موسسه غیرانتفاعی روزبهانی_ساری

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه روزبهانی

موسسه روزبهانی

۷- موسسه جهاد دانشگاهی_اصفهان

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه جهاد دانشگاهی

موسسه جهاد دانشگاهی

۸- موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش_چالوس

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه پویندگان دانش

موسسه پویندگان دانش

۹- دانشگاه علامه محدث نوری_نور

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه محدث نوری

موسسه محدث نوری

۱۰- موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی_اصفهان

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه راغب اصفهانی

موسسه راغب اصفهانی

۱۱- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازیار رویان_نور

گرایش : بیومتریال

توضیحات:______

۱۲- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان_اصفهان

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه علوم و فناوری سپاهان

موسسه علوم و فناوری سپاهان

۱۳- موسسه غیرانتفاعی ادیبان_گرمسار

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

موسسه ادبیان

موسسه ادبیان

۱۴- موسسه غیرانتفاعی پویش قم

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۱۵- دانشگاه غیرانتفاعی شمال_آمل

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۱۶- دانشگاه غیرانتفاعی علم  و هنر_یزد

گرایش : بیومتریال

توضیحات:______

۱۷- دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران_بابل

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۱۸- دانشگاه غیرانتفاعی احرار_رشت

گرایش : بیومکانیک

توضیحات:______

۱۹- دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان_قزوین

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۰- موسسه غیرانتفاعی ادیبان_گرمسار

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۱- موسسه غیرانتفاعی ایوانکی

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۲- موسسه غیرانتفاعی خاوران_مشهد

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۳- موسسه غیرانتفاعی رشدیه_تبریز

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۴- موسسه غیرانتفاعی روزبهان_ساری

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۵- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران_بابل

گرایش : بیوالکتریک،بیومکانیک

توضیحات:______

۲۶- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوران آریان_امیرکلا بابل

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

۲۷- موسسه غیرانتفاعی اسعد گرگانی_گرگان

گرایش : بیوالکتریک

توضیحات:______

گرایش : بیومکانیک

توضیحات:______

۲۹- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازیار_رویان نور

گرایش : بیوالکتریک،بیومتریال

توضیحات:______

لیست دانشگاه های پیام نور:

۱- دانشگاه پیام نور_تهران(واحد تهران شمال)

گرایش :بیوالکتریک

توضیحات:______

۲- دانشگاه پیام نور_خراسان رضوی(واحد مشهد)

گرایش :بیوالکتریک

توضیحات:______

۳- دانشگاه پیام نور_سمنان(واحد سمنان)

گرایش :بیومتریال

توضیحات:______

۴- دانشگاه پیام نور_یزد(واحد یزد)

گرایش :بالینی

توضیحات:______

۵- دانشگاه پیام نور_قزوین(واحد قزوین)

گرایش :بیوالکتریک

توضیحات:______

۶- دانشگاه پیام نور_اصفهان(واحد اصفهان)

گرایش :بیوالکتریک،بیومتریال،بیومکانیک

توضیحات:______

۷- دانشگاه پیام نور_البرز(واحدکرج)

گرایش :بالینی

توضیحات:______

۸- دانشگاه پیام نور_خوزستان(واحداهواز)

گرایش :بیومکانیک

توضیحات:______

۹- دانشگاه پیام نور_شیراز(واحدشیراز)

گرایش : بیومکانیک،بالینی

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

لیست دانشگاه های آزاد اسلامی:

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

گرایش : بیوالکتریک،بیومکانیک،بیومتریال

دانشکده:مهندسی پزشکی

توضیحات:یکی از برترین دانشکده های مهندسی پزشکی در بین تمام دانشگاه ایران.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:اولین دانشجویان این رشته در این دانشگاه و دانشگاه شهید بهشتی تهران تحصیل کرده اند. گرایش بیوالکتریک گرایشی است که مقدار زیادی از مباحث آن به الکترونیک بر می گردد ؛ دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب در رشته برق جز بهترین دانشگاه های آزاد است .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

گرایش : بیوالکتریک،بیومتریال

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۵- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

۶- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :مهندسی برق

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۷- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

گرایش : بیوالکتریک

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

۸- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

گرایش : بیومکانیک

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:این دانشگاه در مقطع کارشناسی بدون آزمون پذیرش می کند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

۹- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

گرایش : بیوالکتریک،بیومتریال

دانشکده :فنی و مهندسی

توضیحات:______

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

اختصاصی سایت “دانشجویان مهندسی پزشکی”

مدیر سایت

به سایت "دانشجویان مهندسی پزشکی"دستیار مجازی دانشجویان مهندسی پزشکی خوش آمدید. بدلیل بروز بودن سایت از مطالب دیگر سایت نیز دیدن فرمائید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۷۴ پاسخ

 1. بى تا بهشتى گفت:

  سلام ممنون اما کامل نیست
  بابلسر هم مهندسى پزشکى داره
  لاهیجانم دانشگاه ازاد مهندسى پزشکى داره

 2. fardin گفت:

  سلام دانشگاه ازاد واحد ساری در مقطع ارشد مهندسی پزشکی بیو الکتریک داره؟
  من موقع ثبت نام آزمون ارشد از سایت دانشگاه ازاد ، واحده ساری همین رشته رو انتخاب کردم اما توی خود سایت دانشگاه ازاد ساری هیچ اسمی از مهندسی پزشکی (ارشد) نیست!!!
  میشه لطف کنید بررسی کنید که دانشگاه ازاد ساری در مقطع ارشد رشته مهندسی پزشکی داره یا نه؟!
  ممنون میشم

  • با عرض سلام و ادب
   در ابتدا پوزش می خوام از دیر پاسخ دادن
   اما جواب سوال شما
   در بررسی که در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری شد به رشته مهندسی پزشکی برخورد نکردیم اما با توجه به گفته شما که در انتخاب رشته نام این درس آورده شده گمان برده می شود که این رشته اولین سال هست که در این واحد آموزشی ارائه میشود و هنوز اطلاعات آن در سایت وارد نشده است .

   موفق باشید
   با احترام

 3. Ayda گفت:

  سلام..دانشگاه علمی کاربردی دانشجو دراین رشته میپزیرن؟

  • سلام
   ابتدا پوزش میخوام بابت تاخیر در پاسخگویی
   اما جواب شما
   متاسفانه دانشگاه های علمی کاربردی مانند دانشگاه های دولتی که لیست مشخصی دارند ، لیست مشخصی ندارند بخاطر همین قرار دادن چنین لیستی در سایت مقدور نیست
   اما بر حسب اطلاعاتی که دارم فکر نمیکنم این رشته در دانشگاه های علمی کاربردی پذیرش داشته باشن .
   در بررسی ها به یک مورد برخورد کردیم که نام رشته ” تعمیرات تجهیزات پزشکی” بود که فکر نمیکنم ربطی زیادی به مهندسی پزشکی داشته باشد

   موفق باشید
   با احترام

 4. رویا گفت:

  سلام
  چرا میگن دانشگاه سهند تبریز برای این رشته خوب نیست؟راسته؟

  • با سلام و عرض ادب
   مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی سهند چند سالی است که ارائه می شود ( قدمت ارائه این رشته نسبت به برخی از دانشگاه های دیگر بیشتر است)
   اما اطلاعی در رابطه با بد یا خوب بودن ارائه این رشته در این دانشگاه ندارم و بهتر است از دانشجویان دانشگاه سوال کنید .
   اگر در تبریز هستید میتوانید با در دست داشتن کارت ملی وارد دانشگاه شوید و بعد از پیدا کردن دانشجویان این رشته سوالاتتون رو بپرسید

   با احترام
   موفق باشید

 5. کریم گفت:

  سلام ببخشید من رتبه ارشدم ۸۷۰ شد.میخواستم بدونم دانشگاه شهیدبهشتی مهندسی پزشکی داره؟

  • سلام
   اگر کنکور وزارت علوم را داده باشید => در دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی پزشکی ارائه نمی شود
   اگر کنکور وزارت بهدشت را داده باشید => اطلاعی در این زمینه ندارم .
   موفق باشید .

 6. fatemeh گفت:

  سلام خسته نباشید
  تو خوزستان دانشگاهی هست که ارشد مهندسی پزشکی داشته باشه هم آزاد و هم دولتی
  یا شهرای نزدیک خوزستان
  یا تهران چ دانشگاهی ارشد مهندسی پزشکی داره

 7. Fateme گفت:

  سلام و خسته نباشید
  دانشگاه بیرجند این رشته رو نداره؟؟؟

 8. FatemeH گفت:

  کارشناسی مهندسی پزشکی آزاد مشهد بدون کنکور دانشجو قبول می کنه؟ و اگه آره شرط معدل داره ؟
  ممنون میشم توضیح بدین

  • با سلام
   بله بدون کنکور در گرایش بیومکانیک و بالینی دانشجو در این رشته جذب میکنند.
   شرط معدل برای گرایش بالینی فقط در سال ۹۳ برداشته شد. ولی در کل شرط معدل لازم دارد اما مقدار آن مشخص نیست
   منبع این پاسخ دانشجویان این دانشگاه بودند و صحت آن از طرف سایت مورد تایید نیست.
   پیشنهاد میکنم با واحد آموزشی این دانشگاه تماس بگیرید و میزان معدل را جویا شوید.

   موفق باشید

 9. پویا گفت:

  با سلام
  من کاردانی برق فنی دارم اگه بخوام در کارشناسی مهندسی پزشکی را بخونم آیا واحدها را تطبیق می دهند برام؟(البته ناپیوسته هستم)

 10. محمد گفت:

  سلام
  آیا در دانشگاه سراسری تبریز رشته ی مهندسی پزشکی وجود داره؟

 11. محمد گفت:

  سلام میخواستم بدونم کدوم گرایش مهندسی پزشکی بهتره و بازار کار خوبی داره

 12. پویا گفت:

  سلام
  کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بدون کنکور ثبت نام میکنند؟ ممنون میشم توضیح بدین

 13. سارا گفت:

  سلام وقتتون بخیر من میخام دخترمو به این رشته بفرستم بدون کنکور دانشگاه آزاد
  ممنون میشم در مورد بازار کار این رشته یه توضیحی بدین دوستانی که تو این رشته درس خوندن ؟؟و تو کدوم شهرهای شمالی این رشته رو داره

 14. Sarah گفت:

  سلام. ببخشید میشه بگین دانشگاه آزاد های شمال کدوما مهندسی پزشکی دارن؟ گیج شدم هیچ جا نمی تونم پیدا کنم :((

 15. mina گفت:

  سلام
  ببخشید ازبین دانشگاه های تهران فقط امیر کبیر و شریف مهندسی پزشکی دارند؟؟؟؟؟ بقیه دانشگاها مثه خواجه وعلم وصنعت وشهید بهشتی ندارند؟؟؟؟؟اگه میشه زود جواب بدین

  • سلام
   این رشته در مقطع کارشناسی در تهران فقط در دانشگاه امیرکبیر ارائه میشود و گرایش بیوالکتریک آن جز گرایش های رشته برق در دانشگاه شریف نیز ارائه می شود .
   بقیه دانشگاه های دولتی تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته را ارائه می کنند .

   موفق باشید.

 16. اشکان گفت:

  سلام . دانشگاه تبریز ، مهندسی پزشکی گذاشت.توی اصلاحیه.

 17. عاطفه گفت:

  این رشته در مقطع کارشناسی تو دانشگاه امیرکبیر و شاهد وجود داره. من خودم دانشجوی همین رشته تو دانشگاه شاهدم.و مطمینم ک در مقطع ارشد دانشگاه تربیت مدرس و علم و صنعت هم دارن ک ذکر نکردید.

 18. alireza گفت:

  سلام خواهر بنده در دانشگاه قزوین رشته مهندسی پزشکی را گذرانده اما بنا به دلایلی قادر به اتمام این رشته نبوده و سی و چهار واحد مانده دارد آیا امکان دارد در دانشگاه؛تهران ادامه تحصیل نماید و فقط امتحان هارا حاضر شود؟

 19. marzi گفت:

  سلام.ببخشید شهریه یه ترم مهندسی پزشکی بیومکانیک تو دانشگاه آزاد تبریز حدودا چقدر میشه؟؟؟لطفا هرچه سریعتر جواب بدین چون شدیدا نیاز دارم

 20. نسيم گفت:

  سلام، من م پزشکى الکتریک میخونم در تهران جنوب، میخوام دانشگاه رو عوض کنم، بنظر شما امکانش هست؟ میشه شاخه رو عوض کرد ؟

 21. محمدرضا گفت:

  سلام.
  ببخشید شهریه هر ترم رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران تقریبا چقدره؟

 22. امیر گفت:

  سلام
  دانشگاه آزاد خمینی شهر از سال۸۷مهندسی پزشکی -بیو الکتریک آورده یعنی بعد دانشگاه اصفهان ،خمینی شهر این رشته را آورده وچند سال بعد دانشگاههای غیر انتفاعی وآزاد اصفهان آوردند ولی متاسفانه تو لیست شما ذکر نشده است لطفا اصلاح بفرمایید

  • با سلام و عرض ادب
   با تشکر از توجه شما ؛ با توجه به این که لیستی مشخص از دانشگاه های برای دانشگاه آزاد وجود ندارد ، بطور قطع نواقصی در لیست دانشگاه آژاد وجود دارد که به کمک دوستانی همچون شما این نواقص کم تر و لیست دقیق تر خواهد شد .
   به امید خدا لیست مربوط به سال ۹۵ بزودی در سایت قرار می گیرد .
   با احترام

 23. rezvan گفت:

  سلام ببخشید دانشگاه ازاد نجف اباد و شهرای دیگ بدون کنکور میشه مهندسی پزشکی خوند؟،خاهش میکنم جواب بدین حیاتیه

 24. mahshid گفت:

  سلام آیا گرایش های مهندسی پزشکی برای سال تحصیلی جدی برداشته شدن ؟ بعضیا میگن بعد از دوسال باید انتخاب گرایش کنی بعضیا میگن واسه ارشد باید انتخاب گرایش کنی… ممنون میشم ماسخ بدین

  • با سلام و عرض ادب
   بله با بررسی و مقایسه ای که بین دفترچه ۹۴ و ۹۵ شد متوجه شدیم که این رشته مانند رشته ی برق (در برخی از دانشگاه ها ) بصورت یک کد رشته در آمده است . در سال های گذشته داوطلب از همان ابتدا گرایش خود را مشخص می کرد اما از امسال اینگونه نیست .
   دانشجویان بعد از دوسال انتخاب گرایش را انجام میدهند . صحبت شما مبنی بر اینکه برای ارشد انتخاب گرایش کنند منطقی نیست و دور از واقعیت است زیرا که فیلدهای گرایشات با هم متفاوت است .

   موفق باشید
   با احترام

 25. ایمان گفت:

  سلام. آیا با کارشناسی معماری میشه ارشد مهندسی پزشکی خوند؟

 26. آرا گفت:

  سلام خواهش میکنم راهنماییم کنید در مهر سال ۹۵ دانشگاه های آزاد علوم تحقیقات تهران/کرمانشاه/کرج در رشته ی مهنسی پزشکی ثبت نام بدون کنکور دارن؟؟اگر پذیرش باکنکور صورت میگیره باید چه رتبه ای کسب کنیم؟خواهش میکنم تورو خدازودترجواب بدین ممنون

 27. Roya گفت:

  سلام ببخشید دانشگاه علوم تحقیقات رشته مهندسی پزشکی گرایش بیو متریال ثبت نام بدون ازمون داره؟

 28. سعید گفت:

  سلام،ببخشید رشته مهندسی پزشکی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه ملی داره یا نه؟

 29. الهام گفت:

  سلام خسته نباشید_من دانشجوی ترم یک زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز هستم میخواستم برای ترم دو تغییر رشته بدم به مهندسی پزشکی_از خود دانشگاه و سایت ها و…هم تحقیق کردم فقط نوشته شده که باید حداقل دوازده واحد رو با حداقل معدل چهارده پاس کنید که امکان تغییر رشته داشته باشید_خواستم بدونم که به نظر شما هم ممکنه با این شرایط تغییر بدم رشتمو به مهندسی پزشکی؟و سوال دیگه اینکه من توی دبیرستان رشتم تجربی بوده و با دروسی مثل دیفرانسیل و… اصلا آشنا نیستم توی دانشگاه جوری تدریس میشه که قابل فهم باشه؟
  خیلی عذر میخوام از اینکه اینهمه طولانی شد.ممنون میشم جواب بدین😊

  • با سلام و عرض ادب
   مشکلی که وجود داره این هست که شما در دبیرستان رشته تجربی خوندید و رشته مهندسی پزشکی یکی از رشته های ریاضی هست .
   این مورد رو از دانشگاه پرس وجو کنید .
   اگر مورد بالا امکان پذیر بود ، بستگی به استاد داره ولی در بیشتر موارد به نحوی تدریس میشه که شما یه شناختی سطحی دارید نسبت به موضوع ؛ولی جای نگرانی نداره بیشتر اساتید مبحث های مربوط به ریاضی ۱ رو از پایه تدریس می کنند .

   موفق باشید

 30. الهام گفت:

  سلام مجدد_عذر میخوام من یه سوال دیگه هم دارم،توی سایت در رابطه با تغییر رشته اینم نوشته👈«نمره ی آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته،همان سال و سهمیه کمتر نباشد»میخواستم بدونم یعنی چی؟
  ممنون میشم جواب بدین.☺

  • با سلام و عرض ادب
   یعنی نمره شما باید نسبت به آخرین فردی که در همان سال در آن رشته قبول شده کمتر نباشد . مثلا اگر آخرین نفر نمرش ۱۰ بود شما باید بالای ۱۰ باشید ؛ وگرنه امکان تغییر رشته وجود نخواهد داشت .
   موفق باشید
   با احترام

 31. امير گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  دانشگاه آزاد کرج هم این رشته رو داره؟

 32. mahdi00 گفت:

  سلام می خواستم بپرستم دانشگاه شهیدبهشتی تهران مهندسی پزشکی دارد؟؟؟

 33. fardin گفت:

  سلام
  دانشگاه ازاد تهران شمال در مقطع ارشد رشته مهندسی پزشکی داره!!!
  ساری هم همینطور!!!

 34. T7 گفت:

  سلام میخواستم بدونم بیرجند هم این رشته رو داره
  کارشناسی؟
  ممنون

 35. 333fari گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید من دانشجوی سال اخر مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه صنعتی همدان هستم.برای ارشد میخاستم بدونم به جز گرایشات مهندسی برق چه گرایش هایی رو میتونم برم؟گرایشاتی که واحد های پزشکی و تحقیقاتی بیشتری داشته باشه به پردازش سیگنال و تصویر هم در حوزه پزشکی علاقه مند هستم .اگه ممکنه راهنمایی کنید یا مرجع خوبی بهم معرفی کنید 🙂 سوال دیگه اینکه گفته میشه ازمون ارشد وزارت بهداشت برداشته شده ایا قطعی شده؟

 36. ght گفت:

  غیر انتفاهی ابرار در تهران هم اضافه شده

 37. QzAl گفت:

  سلام میخواستم بدونم که رشته مهندسی پزشکی رو ازاد بخونم بهتره یا غیر انتفاهی؟؟

 38. علیرضا جعفری گفت:

  با سلام.من الان دارم ترم ۲ مهندسی برق در دانشگاه صنعتی قم میخونم.گرایش هم هنوز ندارم.وقتی ک انتخاب رشته کردم متوجه شدم ک از طریق برق میشه گرایش مهندسی پزشکی خوند اما بعدا متوحه شدم دانشگاهی ک من قبول شدم این گرایش رو نداره.من موقع انتخاب رشته ازاد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم تحقیقات هم قبول شدم اما رفتم برق صنعتی قم.میخام ببینم الان ک ترم ۲ برق هستم امکانش هست که انتقالی بگیرم برای دانشگاه علوم تحقیقات که مهندسی پزشکی بخوتم؟ینی علوم تحقیقات قبول میکنه که من برم اونحا درحالی که در انتخاب رشته هم قبول شدم.؟.لطفا راهنمایی کنین.مچکر.

  • با سلام و عرض ادب و پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی
   این موضوع بستگی به دانشگاه مقصد دارد و برای هر دانشگاه ممکن است متفاوت باشد .
   برای اینکه ببینید این امکان وجود دارد میتونید با دانشگاه مقصد تماس بگیرید و نتیجه را جویا شوید .
   پیشنهاد میکنم اگر امکانش را دارید یک بار هم بصورت حضوری به دانشگاه مقصد مراجعه کنید.

   موفق باشید
   با احترام

 1. مهر ۱۴, ۱۳۹۴

  […] که مطلع هستید مدتی قبل پستی در رابطه با دانشگاه هایی که در آن رشته مهندسی پزشکی در […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *