راهنمای سایت | سامانه دستیار مجازی دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

راهنمای سایت

سلام شاید تعداد کمی از دوستان هنوز نتوانستند از تمام امکانات سایت استفاده کنند . از آنجایی که قالب سایت دارای قابلیت Responsive (واکنش گرا) است ؛ روی دستگاه های مختلف به شکل های متفاوت دیده می شود که کامل ترین و در دسترس ترین شکل آن برای مرورگرهای کامپیوتری سپس تبلت ها و در آخر برای موبایل است . تصمیم گرفتیم تا نکاتی که شاید بعضی از دوستان عزیز نمیدانند یا به آن توجه نمی کنند را در اینجا بیاوریم تا بتوانند بهتر از سایت استفاده کنند .

Screenshot_2015-04-01-08-02-57

Screenshot_2015-04-01-08-05-03

Screenshot_2015-04-01-08-05-13

Screenshot_2015-04-01-08-03-23

Screenshot_2015-04-01-08-03-39

Screenshot_2015-04-01-08-03-58

Screenshot_2015-04-01-08-04-09

Screenshot_2015-04-01-08-04-22

Screenshot_2015-04-01-08-04-33