درباره ما | سامانه دستیار مجازی دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

درباره ما

درباره ما

مهندسی پزشکی رشته جدید و نو پایی در ایران به حساب می آید . این رشته گرایش های مختلفی دارد : بیوالکتریک ، بیومکانیک ، بیومتریال و … . این رشته در دانشگاه های کمی ارائه می شود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب یکی از آن هاست . بر آن شدیم تا سایتی با هدف گردهمایی دانشجویان این دانشگاه و در مرحله بعد دانشجویان این رشته در بقیه دانشگاه ها ایجاد کنیم  .

بهمن ۱۳۹۳